Tänään on keskiviikko 20. syyskuuta 2017

In english    Sivukartta    Etusivulle

LAPPALAISKOIRAT RY:N AVUSTUKSET KOIRIEN TERVEYSTARKASTUKSISSA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TERVEYSTUTKIMUKSET


Lappalaiskoirat ry kannustaa lapinporokoiran, ruotsinlapinkoiran ja suomenlapinkoiran omistajia tutkituttamaan koiriensa terveyttä. Yhdistys toivoo, että koiria käytettäisiin terveystarkastuksissa, vaikkei niitä olisikaan tarkoitus käyttää jalostukseen. Avoimuus on rotujemme terveyden kannalta erittäin tärkeää.

Lappalaiskoirat ry:n avustukset myönnetään lappalaiskoiran omistajalle Suomessa riippumatta siitä, onko hän yhdistyksen jäsen vai ei. Korvauskäytäntö on voimassa toistaiseksi. Yhtä koiraa kohden maksetaan vain yksi korvaus.

PRA-, HC-, RD-sairaaksi todettu koira

Mikäli koira todetaan silmätarkastuksessa PRA-, HC- tai RD-sairaaksi, yhdistys avustaa 20 euroa koiran omistajalle. Kun sairaan koiran tiedot ovat päivittyneet Kennelliiton jalostustietojärjestelmään (KoiraNet), lähetä koiran tiedot rahastonhoitajalle ja liitä mukaan tilinumerosi. Käytäntö on tullut voimaan vuoden 2002 aikana.

Yli 9-vuotiaiden koirien silmätarkastus. Lappalaiskoirat ry kannustaa vanhojen lapinporokoirien, ruotsinlapinkoirien ja suomenlapinkoirien silmätarkastuksia korvaamalla yli 9-vuotiaiden koirien silmätarkastuksesta 20 euroa.

Kun koiran tiedot ovat päivittyneet Kennelliiton jalostustietojärjestelmään (KoiraNet), lähetä koiran tiedot rahastonhoitajalle ja liitä mukaan tilinumerosi. Tarkastustulos ei vaikuta korvauksen summaan.

Prcd PRA-geenitesti

PRA-sairaaksi todetun lappalaiskoiran geenitestituloksen ilmoittamisesta jalostustoimikunnalle, maksetaan 20 euron korvaus. Yhdistys toivoo, että tuloksia ilmoitettaisiin, jotta niitä voidaan edelleen julkaista internet-sivuilla. Testituloksen ilmoittanut suostuu tuloksen julkistamiseen.

lapinporokoira, ruotsinlapinkoira
Kun omistaja on saanut virallisen vastauksen testistä, pyydämme lähettämään vastauksesta kopion osoitteella Karin Sundström, Ånäsvägen 49, 66800 Oravais tai hagassessan@gmail.com.

suomenlapinkoira
Kun omistaja on saanut virallisen vastauksen testistä, lähetä vastaus liitetiedostona osoitteeseen: lappalaiskoirat.jtk@gmail.com.


Ruumiinavaukset

Lappalaiskoirat ry korvaa 6 kk - 7-vuotiaiden koirien ruumiinavauskuluja epäselvissä kuolemantapauksissa tapauskohtaisesti. Tapaturmaisesti tai todennäköisesti myrkytykseen kuolleiden, tai jonkin aikaisemmin diagnosoidun sairauden takia lopetettujen koirien ruumiinavauksia ei korvata. Jos kyseessä on alle kuuden kuukauden tai yli seitsemän vuoden ikäinen koira, korvausanomus tulee tehdä rodun jalostustoimikunnalle etukäteen ja korvaus on mahdollista saada puheenjohtajan päätöksellä.

6 kk - 7-vuotiaiden koirien osalta korvausanomus tulee tehdä jalostustoimikunnalle viimeistään kahden viikon sisällä kuolemasta (tässä vaiheessa ei tarvitse vielä toimittaa mitään dokumentaatiota). Korvausanomuksen voi tehdä myös etukäteen, jos koiran lopetus on tiedossa hyvissä ajoin. Korvaus maksetaan jälkikäteen laskukopiota sekä ruumiinavausraporttia vastaan, ja koskee pelkkää ruumiinavausta (ei matkoja tai lähetyskuluja).

Lähetä vapaamuotoinen korvausanomuksesi sähköpostitse osoitteeseen lappalaiskoirat.jtk@gmail.com. Korvauksen maksamisen ehtona on, että ruumiinavausraportin mukainen kuolinsyy julkaistaan Lappalaiskoirat ry:n nettisivujen Terveystiedot-osiossa.

Sivun alkuun

Copyright © Lappalaiskoirat ry 2017