Tänään on torstai 20. tammikuuta 2022

In english    Sivukartta    Etusivulle

LAPPALAISKOIRAT RY:N AVUSTUKSET KOIRIEN TERVEYSTARKASTUKSISSA JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TERVEYSTUTKIMUKSET 1.6.2019. ALKAEN


Lappalaiskoirat ry kannustaa lapinporokoiran, ruotsinlapinkoiran ja suomenlapinkoiran omistajia tutkituttamaan koiriensa terveyttä. Yhdistys toivoo, että koiria käytettäisiin terveystarkastuksissa, vaikkei niitä olisikaan tarkoitus käyttää jalostukseen. Avoimuus on rotujemme terveyden kannalta erittäin tärkeää.

Koirangeenit.fi/Helsingin yliopisto tutkii glaukooman perinnöllistyyttä ja tarvitsee tutkimukseen näytteitä glaukoomaan sairastuneilta koirilta ja niiden terveiltä lähisukulaisilta (sisarukset, vanhemmat ja jälkeläiset). Näyte toivotaan jätettävän ensisijaisesti verinäytteenä. Näytteen mukana tulisi lähettää kopiot silmätutkimuslausunnoista ja muista lääkärintutkimuslausunnoista (kopiot voi lähettää osoitteeseen inka.pettinen@helsinki.fi). Ennen näytteen lähetystä tulee myös täyttää sähköinen näytelomake, joka löytyy osoitteesta https://vm0540.kaj.pouta.csc.fi/sampleform/instructions.php. Näytelomakkeen kopio tai siinä oleva näytekoodi tulee liittää lähetykseen, jotta tutkijat varmuudella tietävät, mikä koira on kyseessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä https://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/miten-osallistun/.

Pääkaupunkiseudulla asuvien koirien on mahdollista tulla näytteenottoon sovittuna ajankohtana Biomedicumiin, Helsinkiin.

Lähetä koiran tiedot rahastonhoitajalle rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi ja liitä mukaan tilinumerosi sekä kuitti näytteenoton kuluista. Kulukorvausta maksetaan vuoden 2021 loppuun saakka.

***

Lappalaiskoirat ry korvaa lapinporokoirille verkkokalvorappuman geenitutkimukseen osallistuville koirille näytteenoton kuluista 25 euroa/koira (todellisten kulujen mukaan kuittia vastaan).

Koirangeenit.fi/Helsingin yliopiston geenitutkimusryhmässä tehdään tutkimusta perinnöllisten sairauksien geneettisestä taustasta. Yksi tutkimusprojekti keskittyy verkkokalvorappeumaan lapinporokoirilla, ja projektissa ollaan loppusuoralla.

Tähän tutkimukseen on jalostustoimikunta saanut tietoonsa geenitutkimusryhmän nimeämät lapinporokoirat, joiden omistajiin on otettu yhteyttä asian tiimoilta. Tämä kulukorvaus on tarkoitettu näiden koirien osallistumiseen näytteenannon muodossa tutkimukseen.

Lähetä koiran tiedot rahastonhoitajalle rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi ja liitä mukaan tilinumerosi sekä kuitti näytteenoton kuluista. Kulukorvausta maksetaan vuoden 2021 loppuun saakka.

Silmätarkastuskorvaukset

Yli 7-vuotiaiden jalostukseen käyttämättömien urosten silmätarkastus. Lappalaiskoirat Ry korvaa yli 7-vuotiaiden jalostukseen käyttämättömien jalostuskelpoisten (ei kivesvikaisia / leikattuja / muutoin sairaita) lapinporokoira-, ruotsinlapinkoira- ja suomenlapinkoiraurosten silmätarkastusmaksusta maksimissaan 50€ (silmätarkastusmaksu ja mahdollinen klinikkamaksu).

Kun koiran tiedot ovat päivittyneet Kennelliiton jalostustietojärjestelmään (KoiraNet), lähetä koiran tiedot rahastonhoitajalle rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi ja liitä mukaan tilinumerosi sekä kuitti silmätarkastuksesta. Tarkastustulos ei vaikuta korvauksen summaan.

Ruumiinavaukset

Lappalaiskoirat ry korvaa 6 kk - 7-vuotiaiden koirien ruumiinavauskuluja epäselvissä kuolemantapauksissa tapauskohtaisesti. Tapaturmaisesti tai todennäköisesti myrkytykseen kuolleiden, tai jonkin aikaisemmin diagnosoidun sairauden takia lopetettujen koirien ruumiinavauksia ei korvata. Jos kyseessä on alle kuuden kuukauden tai yli seitsemän vuoden ikäinen koira, korvausanomus tulee tehdä rodun jalostustoimikunnalle etukäteen ja korvaus on mahdollista saada puheenjohtajan päätöksellä.

6 kk - 7-vuotiaiden koirien osalta korvausanomus tulee tehdä jalostustoimikunnalle viimeistään kahden viikon sisällä kuolemasta (tässä vaiheessa ei tarvitse vielä toimittaa mitään dokumentaatiota). Korvausanomuksen voi tehdä myös etukäteen, jos koiran lopetus on tiedossa hyvissä ajoin. Korvaus maksetaan jälkikäteen laskukopiota sekä ruumiinavausraporttia vastaan, ja koskee pelkkää ruumiinavausta (ei matkoja tai lähetyskuluja).

Lähetä vapaamuotoinen korvausanomuksesi sähköpostitse osoitteeseen jalostustoimikunta@lappalaiskoirat.fi. Korvauksen maksamisen ehtona on, että ruumiinavausraportin mukainen kuolinsyy julkaistaan Lappalaiskoirat ry:n nettisivujen Terveystiedot-osiossa.

Lappalaiskoirat ry korvaa toistaiseksi ruumiinavauskustannukset kaikille DM-sairastumisalttiiksi geenitestatuille koirille, joiden geenitestitulokset on toimitettu yhdistykselle. Lasku hyvitetään sillä ehdolla, että ruumiinavausraportti toimitetaan jalostustoimikunnalle ja sen tulokset saa julkaista.

Lähetä lasku ruuminavauksesta rahastonhoitajalle rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi ja liitä mukaan tilinumerosi sekä kuitti suoritetusta maksusta.

Avustukset rekisteröintimaksuihin

Lappalaiskoirat ry korvaa pentujen rekisteröintimaksun kokonaisuudessaan käytettäessä yli 10-vuotiasta poikkeuslupaurosta.

Käytettäessä yli 10-vuotiasta urosta, jolle PEVISA:n vaatimat tarkastukset on tehty, mutta sillä ei ole aikaisempia jälkeläisiä, yhdistys korvaa kokonaisuudessaan rekisteröintimaksun.

Uroksen tulee olla täyttänyt 10 vuotta astutusajankohtana.

Korvausta ei makseta, mikäli koko pentue rekisteröidään EJ-rekisteriin.

Korvauksen edellytyksenä on Lappalaiskoirat ry:n jäsenyys.

Korvausta haetaan lähettämällä maksukuitti ja pentueen tiedot rahastonhoitajalle: rahastonhoitaja@lappalaiskoirat.fi.

Rekisteröintimaksujen avustusta jatketaan seuraavan kahden vuoden ajan 2023 vuoden loppuun, jonka jälkeen hallitus tarkastaa asian jatkon tarpeen uudelleen.

Sivun alkuun

Copyright © Lappalaiskoirat ry 2021