Tänään on torstai 20. tammikuuta 2022

In english    Sivukartta    Etusivulle

PENTUVÄLITYSKRITEERIT 1.4.2021 ALKAEN

Ilmoitus pentuvälitykseen on maksuton 1.4.2021 alkaen toistaiseksiksi.

Pentueet laitetaan listalle roduittain syntymäajan mukaiseen järjestykseen ja ne pidetään pentuvälityksessä neljän kuukauden ajan syntymästä. Kasvattajan toivotaan päivittävän pentuetilanteen, kun pennut ovat löytäneet oman kodin.

Pentuvälitykseen hyväksyttävän pentueen emän tulee olla pentueen syntymän hetkellä vähintään 24 kuukauden ikäinen. Nartun pentueiden syntymien välisen ajan tulee olla vähintään 10 kuukautta.

Pentuvälitykseen ei hyväksytä uusintayhdistelmiä. Pentuvälitykseen hyväksytään myös ne jalostustoimikunnan hyväksymät yhdistelmät, jotka eivät kaikilta osin täyttäisikään pentuvälityskriteereitä. Samoin kaikki yhdistelmät, joilla on Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan myöntämä poikkeuslupa, hyväksytään pentuvälitykseen.

Lista A:
Välitykseen voidaan ottaa jalostustoimikunnan hyväksymät yhdistelmät sekä pentueet, jotka täyttävät kaikki Lappalaiskoirat ry:n pentuvälityskriteerit.

Lista B:
Välitykseen voidaan ottaa ne pentueet, jotka eivät kaikilta osin täytä Lappalaiskoirat ry:n pentuvälityskriteereitä.

EJ-rekisteröitäviä pentueita ei hyväksytä listoille. Tämä ei kuitenkaan koske pentueessa olevaa yksittäistä pentua, joka halutaan EJ-rekisteriin esim. häntämutkan tms. takia.

Pentueelle on aina lisättävä syy, jonka takia yhdistelmä on B-listalla. Listalle ei pääse yhdistelmä, josta on geenitestin tai genotyypin perusteella mahdollisuus syntyä sairaita pentuja jonkin sairauden suhteen.

Listalle ei hyväksytä pentueita, joissa vähintään toisella vanhemmalla on jokin seuraavista lausunnoista: PRA, katarakta (posterior polaarinen, kortikaalinen, punktaatti, nukleaarinen, synnynnäinen, totaali tai linssin etuosan saumalinjan katarakta), TRD, PHTVL/PHPV 2-6, PPM iris-linssi tai PPM iris-kornea.

Kaksoisastutettu narttu:
Mikäli vain toinen uroksista täytää pentuvälityskriteerit (lista A), pentue hyväksytään B-listalle, kunnes polveutuminen on varmistettu. Tämän jälkeen pentue voidaan siirtää oikealle listalle.

Pentuvälitykseen hyväksytään vain ne geenitestitulokset, joista on toimitettu dokumentti/dokumentit jalostustoimikunnalle. Luotettavuuden vuoksi yhdistys hyväksyy vain sellaiset geenitestit, jotka on tehty eläinlääkärin ottamista tai eläinlääkärin valvonnassa otetuista veri- tai poskisolunäytteistä.

Pentuvälityskriteereistä päättää hallitus.

SUOMENLAPINKOIRAT

Pentueen molemmilla vanhemmilla silmät tutkittu ja terveiksi todettu ennen astutusta (tutkimustulos ei saa olla kahta vuotta vanhempi). Listalle ei hyväksytä pentueita, joissa vähintään toisella vanhemmalla on jokin seuraavista lausunnoista: PRA, katarakta (posterior polaarinen, kortikaalinen, punktaatti, nukleaarinen, synnynnäinen, totaali tai linssin etuosan saumalinjan katarakta), TRD, PHTVL/PHPV 2-6, PPM iris-linssi tai PPM iris-kornea, eikä yhdistelmää, jossa molemmat vanhemmat ovat PRA-kantajia. Pentuvälitykseen hyväksytään vain pentueet, joiden vähintään toinen vanhemmista on prcd-PRA-testattu A-tyyppiseksi tai on suoraan vanhempiensa tai isovanhempiensa kautta a-tyyppinen.

Lonkat tutkittu: tulos A, B tai C. C-lonkkaisia ei saa yhdistää keskenään.

Kyynärkuvaus- tai polvitutkimustulos toiselle vanhemmalle on edellytys pentulistalle pääsyyn. Mikäli tutkimukset on tehty, pentuvälitykseen ei hyväksytä kyynär- tai polvituloksista astetta 2 tai huonompia. Mikäli tulos on 1. aste tulee se yhdistää terveeseen koiraan.

Toinen vanhemmista testattu pompen terveeksi tai genotyypiltään sukunsa puolesta terve eli listalle ei pääse Pompen-kantaja, ellei toista osapuolta ole testattu terveeksi.

DM-geenitestitulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli genotyyppi on tiedossa, listalle ei pääse DM-kantaja tai DM-sairastumisaltis koira, ellei toista osapuolta ole testattu terveeksi.

LAPINPOROKOIRAT

Pentueen molemmilla vanhemmilla silmät tutkittu ja terveiksi todettu ennen astutusta (tutkimustulos ei saa olla kahta vuotta vanhempi). Listalle ei hyväksytä pentueita, joissa vähintään toisella vanhemmalla on jokin seuraavista lausunnoista: PRA, katarakta (posterior polaarinen, kortikaalinen, punktaatti, nukleaarinen, synnynnäinen, totaali tai linssin etuosan saumalinjan katarakta), TRD, PHTVL/PHPV 2-6, PPM iris-linssi tai PPM iris-kornea, eikä yhdistelmää, jossa molemmat vanhemmat ovat PRA-kantajia. Pentuvälitykseen hyväksytään vain pentueet, joiden vähintään toinen vanhemmista on prcd-PRA-testattu A-tyyppiseksi tai on suoraan vanhempiensa tai isovanhempiensa kautta a-tyyppinen.

Lonkkakuvaustulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli on tutkittu: tulos A, B ja C. C-lonkkaisia ei saa yhdistää keskenään.

Kyynäräkuvaus- tai polvitutkimustulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli tutkimukset on tehty, pentuvälitykseen ei hyväksytä kyynär- tai polvituloksista astetta 1 tai huonompia.

Pompen-geenitestitulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli genotyyppi on tiedossa, listalle ei pääse Pompen-kantaja, ellei toista osapuolta ole testattu terveeksi.

RUOTSINLAPINKOIRAT

Pentueen molemmilla vanhemmilla silmät tutkittu ja terveiksi todettu (tutkimustulos ei saa olla kahta vuotta vanhempi). Listalle ei hyväksytä pentueita, joissa vähintään toisella vanhemmalla on jokin seuraavista lausunnoista: katarakta (posterior polaarinen, kortikaalinen), TRD tai PHTVL/PHPV 2-6, eikä yhdistelmää, jossa vanhempien prcd-PRA -genotyypit ovat B/b x C/c, C/c x C/c tai C/c x testaamaton.

Lonkat tutkittu: tulos A, B tai C.

Pompen-geenitestitulos ei ole edellytys pentuvälityslistalle pääsyyn. Mikäli genotyyppi on tiedossa, listalle ei pääse Pompen-kantaja, ellei toista osapuolta ole testattu terveeksi.

Lonkat

Lonkkien tutkimustulos; esim. A, B tai C

Silmät tarkastettu

Silmien tarkistuskuukausi ja vuosi sekä ok = terveet silmät.

prcd-PRA–tulokset

A (terve/clear/normal)
B (kantaja/carrier)
C (sairas/ affected)

jos koiran molemmat vanhemmat ovat (A), niin koiralle
merkitään (a)

Pompen tulokset

A (Normaali)
B (Kantaja)

jos koiran molemmat vanhemmat ovat (A), niin koiralle
merkitään (a)

DM-tulokset

Normaali
Kantaja
Sairastumisriski

Polvet

Polvinivelten tutkimustulos (esim. 0 = ei muutoksia)

Kyynärät

Kyynärnivelten tutkimustulos (esim. 0 = ei muutoksia)

LTE

Luonnetestin yhteispisteet

Nly

Koiran paras laatuarvostelutulos näyttelystä; esim. EH = Erittäin Hyvä tai valioarvo = MVA

Koe

Koiralla on koetulos (esim. JK1 = koulutustunnus jälkikokeesta)

-

Koiraa ei ole tarkastettu/koiralla ei ole tulosta

Pentueilmoituksen voi tehdä pentueilmoituslomakkeella tai ottamalla yhteyttä pentuvälittäjään.

Lappalaiskoirat ry:n pentuvälittäjä:

Lappalaiskoirat ry Jalostustoimikunta
jalostustoimikunta@lappalaiskoirat.fi
Sivun alkuun

Copyright © Lappalaiskoirat ry 2021