Tänään on torstai 20. tammikuuta 2022

In english    Sivukartta    Etusivulle

VUODEN KOIRA 2019 – SÄÄNNÖT

Lappalaiskoirat ry jakaa seuraavat palkinnot, joiden saamisen edellytyksenä on liittyminen yhdistykseen viimeistään kilpailuvuonna. Koiranomistajan tai perheenjäsenen on oltava Lappalaiskoirat ry:n jäsen sen vuoden viimeisenä päivänä, kun palkinto jaetaan. Palkintoihin ei lasketa ulkomaisia näyttelyitä tai kokeita.

Pistelaskussa otetaan huomioon ainoastaan koirat, joiden näyttely- / koetulokset on lähetetty omatoimisesti pisteiden laskijalle (yhdistys ei kerää tuloksia). Pisteiden laskija on ilmoitettu kunkin palkinnon sääntöjen yhteydessä. Tulokset on lähetettävä 15.1.2020 mennessä pisteenlaskijoille.

Lappalaiskoirat ry huomioi Vuoden Koira -kilpailuissa kunkin kategorian kolme parasta (sijoitukset 1-3) sekä C.I.B- ja harrastevalionarvon saavuttaneet koirat seuraavan vuoden kevätkokouksen yhteydessä. Yhdistys ei lähetä erillisiä kutsuja palkituille. Palkintojen saamisen edellytyksenä on yhdistyksen jäsenyys tai liittyminen yhdistyksen jäseneksi viimeistään kilpailuvuonna.

Vuoden Koira -kilpailuun ilmoittautumalla hyväksyn, että nimeni ja paikkakuntatietoni saa julkaista Lapinkoira-lehdessä sekä Lappalaiskoirat ry:n Internetsivulla.

Palkintoihin liittyvät kysymykset:
Henna Lähevirta, puh. 0400 631 383, sihteeri@lappalaiskoirat.fi.

VUODEN NÄYTTELYUROS / -NARTTU PISTELASKUPERUSTEET

Palkinnot jaetaan kullekin kolmelle rodulle erikseen. Palkinto myönnetään vuodeksi (1) kerrallaan edellisen vuoden viiden (5) parhaan Suomessa saavutetun näyttelytuloksen perusteella


Pistelaskuperusteet:

1. Lappalaiskoirat ry:n erikoisnäyttelyt (kevät- ja syyspäivien yhteydessä)

PU1 / PN1
PU2 / PN2
PU3 / PN3
PU4 / PN4

12 pist.
10 pist.
  8 pist.
  7 pist.

2. Kansainväliset näyttelyt, Kuopion Jalostuspäivät, Pystykorvapäivät sekä Suomen Palveluskoiraliiton näyttely

PU1 / PN1
PU2 / PN2
PU3 / PN3
PU4 / PN4

10 pist.
  8 pist.
  6 pist.
  5 pist.

3. NORD-näyttelyt (v. 2018 alkaen)

PU1 / PN1
PU2 / PN2
PU3 / PN3
PU4 / PN4

  9 pist.
  7 pist.
  6 pist.
  5 pist.

4. Kansalliset kaikkien rotujen näyttelyt

PU1 / PN1
PU2 / PN2
PU3 / PN3
PU4 / PN4

  8 pist.
  6 pist.
  5 pist.
  4 pist.

5. Ryhmänäyttelyt

PU1 / PN1
PU2 / PN2
PU3 / PN3
PU4 / PN4

  6 pist.
  5 pist.
  4 pist.
  3 pist.

Mikäli kaksi tai useampi koiraa saavuttaa saman pistemäärän, ratkaisee voiton:

1. Erikoisnäyttelyssä voitettujen koirien määrä (sukupuolen mukaan eli voitetut urokset tai nartut) siten, että enemmän koiria voittanut on parempi.

2. Erikoisnäyttelyn ROP/VSP-sijoitus siten, että ROP on parempi kuin VSP. Mikäli esimerkiksi toinen koira on ollut kevätpäivillä ROP ja toinen syyspäivillä ROP, niin rodun kokonaislukumäärä ratkaisee siten, että enemmän koiria voittanut on parempi.

3. Mukaan laskettuihin näyttelyihin osallistuneiden voitettujen koirien määrä sukupuolen mukaan siten, että enemmän koiria voittanut on parempi.

4. Mukaan laskettujen näyttelyiden ROP/VSP-sijoitukset siten, että ROP on parempi kuin VSP. Mikäli koirat ovat tasapisteissä, lasketaan ROP-sijoituksista rodun kokonaislukumäärä siten, että enemmän koiria voittanut on parempi.

5. Voittaja-näyttelyn PU/PN-sijoitus.

6. Voittaja-näyttelyn luokkasijoitukset.

7. Muu menestys näyttelyissä kilpailukautena. Pisteidenlaskija tekee päätöksen, mutta pisteidenlaskijan on perusteltava päätös ja siihen vaikuttaneet seikat kirjallisesti hallitukselle.

Pisteidenlaskija voi huomioida esimerkiksi koiran ryhmäkilpailu menestystä. Tässä tapauksessa koiran omistajan on kyettävä todistamaan ryhmäsijoitukset pisteidenlaskijalle. Ensisijaisesti huomioidaan kotimaan näyttelyitä, mutta tarvittaessa voidaan katsoa myös ulkomaisia näyttelyitä, jos niissä menestyminen voidaan luotettavasti todistaa. Mahdolliset vuoden aikana ansaitut uudet tittelit tai valionarvot huomioidaan tässä vaiheessa ja niiden tulee näkyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä viimeistään pisteiden palautuspäivänä, jotta ne huomioidaan pisteen laskussa.

Tulosilmoituslomake:
http://www.lappalaiskoirat.fi/?id=tapahtumat/vuodenkoira_lomake

Suomen kennelliitto ja lappalaiskoirat tukevat vuoden menestyneimpiä näyttelykoiria kotimaisissa roduissa matka-avustuksella.

Alla mainittujen sääntöjen mukaan tuetaan koirien osallistumista halvinta matkustustapaa käyttäen Euroopassa olevaan MV-näyttelyyn tai niinä vuosina kun MV-näyttely on Euroopan ulkopuolella EUV-näyttelyyn.

Suomenlapinkoira ja Lapinporokoira

Vuoden uros ja narttu voittajat


Korvausta voi hakea matkan kokonaiskustannuksista (ilmoittautumismaksu, majoitus- ja matkakulut) lappalaiskoirat ry:ltä. Korvausta voidaan hakea ainoastaan matkalaskua vastaan, jossa on liitteenä kaikki matkaan liittyvät kuitit. Lappalaiskoirat ry maksaa haettavan korvauksen matkasta kokonaisuudessaan hakijalle. Kennelliitto tilittää oman osuutensa myöhemmin Lappalaiskoirat ry:lle.

Avustuksen suuruus matkan kokonaiskustannuksista:
- Suomen kennelliitto korvaa matkakustannuksista 1/3, kuitenkin maksimissaan 500€/koira
- Lappalaiskoirat ry korvaa matkakustannuksista 1/3, kuitenkin maksimissaan 500€/koira
- Itselle jää maksettavaksi matkan loppuosuus.

Mikäli voittaja ei pääse osallistumaan ko. näyttelyyn tulee tästä ilmoittaa viipymättä yhdistyksen sihteerille hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tällöin avustus siirtyy vuoden koira kilpailuissa alaspäin seuraavaksi tulleelle koiralle, jos on halukas lähtemään näyttelyyn.


TÄHTIPOKAALI

Palkinto on tarkoitettu kaikille lappalaiskoiraroduille. Palkinto myönnetään vuosittain edellisen vuoden viiden (5) parhaan Suomessa saavutetun näyttelytuloksen perusteella.

Tulokseen lasketaan kunkin näyttelyn korkein saavutettu pistemäärä. Kilpailuun saavat osallistua Lappalaiskoirat ry:n jäsenet. Muotovalion arvoista ja voittajatitteleistä saa yhden lisäpisteen ja KV-valionarvosta (C.I.B) kaksi lisäpistettä.

Tasapisteissä ratkaisee:

1. Sijoitus Suomen Kennelliiton Vuoden Voittaja –näyttelyssä

2. Sijoitus yhdistyksen erikoisnäyttelyissä

3. Sijoitus muissa erikoisnäyttelyissä (Kuopion jalostuspäivät, Pystykorvapäivät, Suomen palveluskoiraliiton näyttely)

4. Muu menestys näyttelyissä kilpailukautena.

Pisteidenlaskija tekee päätöksen, mutta pisteidenlaskijan on perusteltava päätös ja siihen vaikuttaneet seikat kirjallisesti hallitukselle.

Tulosilmoituslomake:
http://www.lappalaiskoirat.fi/?id=tapahtumat/vuodenkoira_lomake

PISTELASKUPERUSTEET TÄHTIPOKAALILLE

Pist.

KV
näyttelyt
NORD
näyttelyt
KR
näyttelyt
Rotujärjestön
päänäyttely
Rotujärjestön
syysnäyttely
Muut
ryhmänäyttelyt

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
  9
  8
  7
  6
  5
  4

BIS 1
BIS 2
BIS 3
BIS 4

RYP 1
RYP 2
RYP 3
RYP 4

ROP
VSP

BIS 1
BIS 2
BIS 3
BIS 4

RYP 1
RYP 2
RYP 3
RYP 4

ROP
VSP


BIS 1
BIS 2
BIS 3
BIS 4

RYP 1
RYP 2
RYP 3
RYP 4

ROP
VSP
BIS 1
BIS 2
BIS 3

ROP
VSP

BIS 1
BIS 2
BIS 3

ROP
VSP


BIS 1
BIS 2
BIS 3
RYP 1
RYP 2-4
ROP
VSP


VUODEN KENNEL

Säännöt voimassa 1.1.2019 alkaen

Palkinto on tarkoitettu Lappalaiskoirat ry:n jäsenten omistamille kenneleille. Palkintoon oikeuttavat pisteet lasketaan saman kennelin kasvattamille lappalaiskoiraroduille rotukohtaisesti. Palkinto myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan takautuvasti edellisen vuoden viiden (5) yksittäisen eri koiran parhaan rotujärjestön vuoden koira-kilpailukategorian sijoituksen perusteella.

Vähintään yksi mukaan laskettavista sijoituksista tulee olla näyttelykategorioista ja vähintään yksi Koe-kategorioista.

Pisteisiin lasketaan sijoitukset seuraavista kategorioista:

Näyttely-kategoriat
Vuoden näyttelyuros
Vuoden näyttelynarttu
Tähtipokaali
Vuoden Pentu
Vuoden Veteraani

Koe-kategoriat
Vuoden TOKO-koira
Vuoden PK-lappalaiskoira
Vuoden agilitykoira
Vuoden MEJÄ-koira
Vuoden Paimennuskoira
Vuoden Rally-Toko-koira
Vuoden Koiratanssikoira
Vuoden TOKO-lupaus

Pisteidenlaskija kokoaa Vuoden Kennel-pisteet, kun kaikkien mainittujen kategorioiden pisteidenlasku on valmis.

Sijoitus kategoriassa pisteet
1. 10 pist.
2. 9 pist.
3. 8 pist.
4. 7 pist.
5. 6 pist.
6. 5 pist.
7. 4 pist.
8. 3 pist.
9. 2 pist.
10. 1 pist.

Tasapisteissä ratkaisee voiton:
1. Suurempi 1. sijoitusten määrä
2. Suurempi 2. sijoitusten määrä
3. Suurempi 3. sijoitusten määrä
4. Suurempi 4. sijoitusten määrä
5. tasapisteissä arpa ratkaisee sijoituksenVUODEN VETERAANI

Palkinto koskee kaikkia kolmea rotua. Pistelaskussa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn tulokset.

Pistelaskuperusteet:

VET ERI1
VET ERI2
VET ERI3
VET ERI4
VET EH1
VET EH2
VET EH3
VET EH4

10 pist.
  9 pist.
  8 pist.
  7 pist.
  6 pist.
  5 pist.
  4 pist.
  3 pist.

ROP-veteraanipalkinnosta saa yhden lisäpisteen. Yhdistyksen erikoisnäyttelyissä pisteisiin lasketaan kaksi lisäpistettä. Kansainvälisissä, NORD- ja kansallisissa kaikkien rotujen näyttelyissä BIS1-BIS4-VET saa kolme lisäpistettä.

Erikoisnäyttelyissä BIS1-BIS3-VET saa kaksi lisäpistettä. Ryhmänäyttelyissä BIS1-BIS4-VET saa yhden lisäpisteen.

Mikäli kaksi tai useampi koiraa saavuttaa saman pistemäärän, ratkaisee voiton:

1. Sijoitus yhdistyksen erikoisnäyttelyissä siten, että a) korkeammalle sijoittunut voittaa tai b) niin, että yhdistyksen erikoisnäyttelyihin useammin osallistunut voittaa.

2. Sijoitus Kuopion jalostuspäivillä tai Pystykorvapäivillä siten, että
a) korkeammalle sijoittunut voittaa tai
b) erikoisnäyttelyihin useammin osallistunut voittaa.

3. Sijoitus Vuoden Voittaja –näyttelyssä siten, että a) korkeammalle sijoittunut voittaa tai b) niin, että Voittaja-näyttelyyn osallistunut voittaa, jos toinen ei ole osallistunut lainkaan.

4. Jos kumpikin veteraani on sijoittunut yhdistyksen erikoisnäyttelyssä samalla tuloksella, niin ratkaisee paikalla olleiden veteraanien määrä kaikista roduista yhteenlaskettuna. Se yhdistyksen erikoisnäyttely, jossa on ollut enemmän veteraaneja, on ratkaiseva.

5. Jos kumpikin veteraani on sijoittunut Kuopion jalostuspäivillä tai Pystykorvapäivillä samalla tuloksella, niin ratkaisee paikalla olleiden veteraanien määrä. kaikista lappalaiskoiraroduista yhteenlaskettuna. Se erikoisnäyttely, jossa on ollut enemmän veteraaneja, on ratkaiseva.

6. Muu menestys näyttelyissä kilpailukautena veteraaniluokissa.

Pisteidenlaskija tekee päätöksen, mutta pisteidenlaskijan on kyettävä perustelemaan päätös ja siihen vaikuttaneet seikat kirjallisesti hallitukselle. Ensisijaisesti huomioidaan kotimaan näyttelyitä, mutta tarvittaessa voidaan katsoa myös ulkomaisia näyttelyitä, jos niissä menestyminen voidaan luotettavasti todistaa.

Mahdolliset vuoden aikana ansaitut uudet veteraanitittelit tai -valionarvot huomioidaan tässä vaiheessa ja niiden tulee näkyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä viimeistään pisteiden palautuspäivänä, jotta ne huomioidaan pisteenlaskussa.

Tulosilmoituslomake:
http://www.lappalaiskoirat.fi/?id=tapahtumat/vuodenkoira_lomake


VUODEN PENTU

Palkinto on tarkoitettu kaikkien kolmen rodun pentuluokissa kilpaileville koirille. Palkinto myönnetään vuodeksi (1) kerrallaan edellisen vuoden viiden (5) parhaan Suomessa saavutetun näyttelytuloksen perusteella.

Pistelaskuperusteet:

1. Lappalaiskoirat ry:n erikoisnäyttelyt, Kuopion jalostuspäivänäyttely ja Pystykorvapäivät. Yhdistyksen erikoisnäyttelyistä saa 2 lisäpistettä.

Pek 1
Pek 2
Pek 3
Pek 4
KP
ROP-pentu
VSP-pentu
BIS 1
BIS 2
BIS 3

  6 pist.
  5 pist.
  4 pist.
  3 pist.
  1 pist.
  3 pist.
  2 pist.
  2 pist.
  2 pist.
  2 pist.

2. Muut näyttelyt

Pek 1
Pek 2
Pek 3
Pek 4
KP
ROP-pentu
VSP-pentu
RYP 1
RYP 2-4
BIS1-BIS4

  5 pist.
  4 pist.
  3 pist.
  2 pist.
  1 pist.
  2 pist.
  1 pist.
  2 pist.
  1 pist.
  3 pist.

Tasapisteissä ratkaisee:

1. Sijoitus yhdistyksen erikoisnäyttelyssä siten, että
a) korkeammalle sijoittunut voittaa tai
b) niin, että yhdistyksen erikoisnäyttelyyn osallistunut voittaa, jos toinen ei ole osallistunut kumpaankaan lainkaan.

2. Sijoitus Kuopion jalostuspäivillä tai Pystykorvapäivillä siten, että
a) korkeammalle sijoittunut voittaa tai
b) niin, että jompaan kumpaan erikoisnäyttelyyn osallistunut voittaa, jos toinen ei ole osallistunut kumpaankaan lainkaan.

3. Jos kumpikin pentu on sijoittunut yhdistyksen erikoisnäyttelyssä samalla tuloksella, niin ratkaisee paikalla olleiden pentujen määrä kaikista roduista yhteenlaskettuna. Se yhdistyksen erikoisnäyttely, jossa on ollut enemmän lappalaiskoirapentuja, on ratkaiseva.

4. Jos kumpikin pentu on sijoittunut Kuopion jalostuspäivillä tai Pystykorvapäivillä samalla tuloksella, niin ratkaisee paikalla olleiden pentujen määrä lappalaiskoiraroduista yhteenlaskettuna. Se erikoisnäyttely, jossa on ollut enemmän lappalaiskoirapentuja, on ratkaiseva.

5. Muu menestys näyttelyissä kilpailukautena pentuluokissa.

Pisteidenlaskija tekee päätöksen, mutta pisteidenlaskijan on kyettävä perustelemaan päätös ja siihen vaikuttaneet seikat kirjallisesti hallitukselle. Tässä vaiheessa voidaan huomioida esimerkiksi mahdollinen menestys ulkomaisissa pentukehissä, mutta koiran omistajan on kyettävä todistamaan se luotettavasti.

Tulosilmoituslomake:
http://www.lappalaiskoirat.fi/?id=tapahtumat/vuodenkoira_lomake


VUODEN TOKO-KOIRA

1. Lappalaiskoirat ry:n TOKO-palkintoon voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet.
2. Kiertopalkinto jaetaan yhdistyksen jäsenenparhaalle lappalaiskoirarotuiselle TOKO-koiralle.
3. Palkinto jaetaan vuosi kerrallaan aina pääerikoisnäyttelyn yhteydessä tai välittömästi kun pisteet on saatu laskettua.
4. Tulosvuosi katkeaa vuoden lopussa. Palkintoon hyväksytään vuoden viisi parasta tulosta.
5. Pisteytys EVL-luokka

EVL 1
EVL 2
EVL 3

12 pist.
10 pist.
  8 pist.

6. Pisteytys VOI-luokka

VOI 1
VOI 2
VOI 3

  9 pist.
  7 pist.
  5 pist.

Suomenmestaruustottelevaisuuskokeet: 9 lisäpistettä tuloksesta riippumatta.
Kennelpiirin Piirimestaruustottelevaisuuskokeet: 6 lisäpistettä tuloksesta riippumatta.
Lappalaiskoirat ry:n erikoisnäyttelyt TOKO-kilpailu: 6 lisäpistettä tuloksesta riippumatta.
Kansainväliset tottelevaisuuskokeet: 6 lisäpistettä tuloksesta riippumatta.

Lähetä valokopio kilpailukirjasta osoitteeseen:
Johanna Vahlman
johanna.vahlman@gmail.com


VUODEN TOKO-LUPAUS

Palkinto on tarkoitettu tottelevaisuuskokeiden alokas- ja avoimessa luokassa kilpaileville koirakoille. Palkinto on tarkoitettu tottelevaisuuskokeiden alokas- ja avoimessa luokassa kilpaileville koirakoille. Tuloksista huomioidaan kolme parasta tulosta edellisen kalenterivuoden ajalta. Avoimen luokan tuloksesta sekä erikoisnäyttelyn tottelevaisuuskokeeseen ja TOKO:n joukkue-SM -kilpailuihin sekä nuorten SM-kilpailuihin osallistumisesta saa 5 lisäpistettä. Kokeista saadut pisteet lasketaan yhteen ja korkeimman yhteispistemäärän saanut koira voittaa. Pisteiden mennessä tasan korkeimman tuloksen tehnyt voittaa.

Lähetä valokopio kilpailukirjasta osoitteeseen:
Johanna Vahlman
johanna.vahlman@gmail.com


VUODEN PK-LAPPALAISKOIRA

Palkinto on tarkoitettu palveluskoirakokeissa menestyneille koirakoille. Pistelaskussa huomioidaan kolme parasta tulosta kalenterivuodelta.

Pistelaskuperusteet:

VOI1 ja FH2
VOI2 ja FH2
VOI3 ja FH2
AVO1 ja FH1
AVO2 ja FH1
AVO3 ja FH1
ALO 1
ALO 2
ALO 3

(90-100p)
(80-  99p)
(70-  79p)
(90-100p)
(80-  99p)
(70-  79p)
20 p
15 p
12 p
10 p
  7 p
  5 p
  5 p
  2 p
  1 p

Mestaruuspisteet pk-lappalaisilla
+5 pistettä 1. tuloksesta kaikissa lajeissa
+3 2 tulos kaikissa lajeissa
+1 3 tulos rotumestaruuksissa

1 piste kaikille osallistuneille koirille, jolloin myös ilman tulosta jääneet saavat yhden pisteen
Käyttövalio saa 20 pistettä.

Tulosten mennessä tasan huomioidaan laskennassa mukana olevien kokeiden pistemäärien keskiarvo. Jollei paremmuusjärjestys näinkään selviä huomioidaan tuloksissa neljännessä kokeessa saatu a) tulos, b) pistemäärä, c) kaikkien neljän kokeen pistemäärien keskiarvo jne.

FH1-luokka rinnastetaan AVO-luokan pisteytykseen, FH2 VOI-luokkaan.

Pisteiden laskija:
Sanna Hallman
sannu.hallman@gmail.com


VUODEN JUNIOR HANDLER

Molemmissa ikäryhmissä kilpaillaan samoilla pistelaskentaperusteilla. Pistelaskennassa otetaan huomioon enintään viisi (5) kilpailuvuonna saatua tulosta. Kilpailuun osallistuva nuori lähettää itse viiden kilpailun tulokset pisteiden laskijalle. Kilpailijan tai hänen vanhempansa tulee olla Lappalaiskoirat ry:n jäsen. Kilpailussa käytetty koira voi olla muukin kuin lappalaisrotuihin kuuluva koira.

Suomenmestaruuskilpailut:

SM 1
SM 2
SM 3
SM 4
SM 5

20 pist.
19 pist.
18 pist.
17 pist.
16 pist.

Piirinmestaruuskilpailut, SM-osakilpailut ja yhdistyksen JH-kilpailut.
Yhdistyksen erikoisnäyttelyiden yhteydessä järjestetyistä JH-kilpailuista saa 2 lisäpistettä.

1. sija
2. sija
3. sija
4. sija
5. sija

10 pist.
  9 pist.
  8 pist.
  7 pist.
  6 pist.

Muu Junior Handler -kilpailu

1. sija
2. sija
3. sija
4. sija
5. sija

  8 pist.
  7 pist.
  6 pist.
  5 pist.
  4 pist.

Mikäli pisteet menevät tasan, ratkaisee sijoittuminen

1. SM-kilpailussa
2. Piirinmestaruuskilpailussa
3. Yhdistyksen JH-kilpailussa

Pisteiden laskija:
Anu Lindén
Uotilankatu 5 E, 15840 Lahti
tunturituiskun@gmail.com


VUODEN AGILITYKOIRA

Palkinto vuoden parhaiten agilitykilpailuissa menestyneelle, Lappalaiskoirat ry:n jäsenen omistamalle lappalaiskoiralle..

Säännöt:

1. luokka
2. luokka
3. luokka

(0-tulos)
(0-tulos)
(0-tulos)
10 pist.
20 pist.
30 pist.

Lisäpisteet: SM-kisat (yksilökilpailu):
osallistuminen kisoihin 5 lisäpistettä tuloksesta huolimatta.

Sijoituslisäpisteet: SM-kilpailuun

1. sija
2. sija
3. sija

100 pist.
  75 pist.
  50 pist.

jne. alenevasti pisteen välein

Maajoukkuekarsinnat
osallistuminen kisoihin 5 lisäpistettä tuloksesta huolimatta.

1. sija
2. sija
3. sija

100 pist.
  75 pist.
  50 pist.

jne. alenevasti pisteen välein

Piirinmestaruuskisat (ylimmässä tasoluokassa, maxi, medi, mini 3)

1. sija
2. sija
3. sija

  7 pist.
  5 pist.
  4,5 pist.

jne. alenevasti puolen pisteen välein

10. sija

  1 pist.

Rotumestaruuskisat (joka luokassa)

1. sija
2. sija
3. sija

  3 pist.
  2 pist.
  1 pist.

Tuplanolla 2 pist.

Tuloksissa otetaan huomioon kymmenen parasta tulosta. Koirakoiden päätyessä tasapisteisiin lasketaan ko. nollatulosten luokkasijoitukset yhteen, ja se kumman lukuarvo on pienempi, on voittaja. Samoin ratkaistaan paremmuus 10 parhaan joukossa. Mikäli tällä tavoin ei saavuteta paremmuutta koirakoiden kesken, otetaan huomioon yhdestoista tulos (ja sen jälkeen taas tarvittaessa yhdentoista nollan sijoitusparemmuus).

Lähetä valokopio kilpailukirjasta osoitteeseen:
Outi Puhakka
outi.puhakka86@gmail.com


VUODEN MEJÄ-KOIRA

Palkinto vuoden parhaiten Mejä-kokeissa menestyneelle, Lappalaiskoirat ry:n jäsenen omistamalle lappalaiskoiralle.


Säännöt:

- Lappalaiskoirat ry:n MEJÄ palkintoon voivat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet.
- Palkinto jaetaan yhdistyksen jäsenen parhaalle lappalaisrotuisella MEJÄ-koiralle.
- Palkinto jaetaan vuosi kerraallaan aina pääerikoisnäyttelyn yhteydessä.
- Tulosvuosi katkeaa vuoden lopussa.
- Palkintoon hyväksytään vuoden viisi parasta tulosta.
- Pisteiden mennessä tasan, otetaan huomioon VOI-luokan parhaimmat pisteet.

Pisteytys:

VOI-luokka:
VOI1 12 pistettä
VOI2 10 pistettä
VOI3 8 pistettä

AVO-luokka:
AVO1 6 pistettä
AVO2 4 pistettä
AVO3 2 pistettä

Valioituminen jälkivalioksi ko. vuonna 20 pistettä (huomioidaan myös muiden maiden jälkivalion arvot).

Lappalaiskoirien mejä-mestaruus kokeiden sijoituksista seuraavat lisäpisteet:
Lappalaiskoirien mestaruus (molemmat luokat)
1. tulos 4 pistettä
2. tulos 3 pistettä
3. tulos 2 pistettä

Kaikille MEJÄ-mestaruuskokeeseen osallistujille +1 lisäpiste tuloksesta riippumatta.
Pisteiden mennessä tasan otettaisiin huomioon VOI-luokan parhaimmat pisteet.

Lisäpisteet:

Suomenmestaruus (SM) tai muut kansainvälisen tason mestaruuskokeet (PM) 8 lisäpistettä tuloksesta riippumatta.
Kennelpiirin piirimestaruuskokeet 5 lisäpistettä tuloksesta riippumatta.
Lappalaiskoirat ry:n erikoisnäyttelyn yhteydessä pidetyissä MEJÄ-kokeissa 5 lisäpistettä tuloksesta riippumatta.

Lähetä tulokset osoitteeseen:
Kirsi Savela
kirsi.savela@gmail.com


VUODEN PAIMENNUSKOIRA

Palkinto on tarkoitettu paimennuskokeissa menestyneille koirakoille. Pistelaskussa huomioidaan kaksi parasta tulosta kalenterivuodelta.

Pistelaskuperusteet:

FCI:n perinteisen tyylin paimennuskokeet muille paimentavilleroduille kuin bordercollie ja australiankelpie:

3. kilpailuluokka ERI = 32 pistettä
3. kilpailuluokka EH = 29 pistettä
3. kilpailuluokka H = 27 pistettä
2. kilpailuluokka ERI = 25 pistettä
2. kilpailuluokka EH = 23 pistettä
2. kilpailuluokka H = 21 pistettä
1. kilpailuluokka ERI = 19 pistetä
1. kilpailuluokka EH = 17 pistettä
1. kilpailuluokka H = 15 pistettä
Esikoe ERI = 13 pistettä
Esikoe EH = 11 pistettä
Esikoe H = 9 pistetä
Esikoe T = 7 pistettä

Paimennusvalio saa valioitumisvuonna 20 pistettä valioitumiseen johtaneen tuloksen lisäksi.

Tulosten mennessä tasan huomioidaan laskennassa mukana olevien kokeiden pistemäärien keskiarvo. Jollei paremmuusjärjestys näinkään selviä huomioidaan tuloksissa kolmannessa kokeessa saatu a) tulos, b) pistemäärä, c) kaikkien kolmen kokeen pistemäärien keskiarvo jne.

Porokoirakerho ry:n järjestämien poropaimennuskilpailujen tulokset otetaan pisteenlaskussa mukaan ainoana tarjolla olevana varsinaisena rodunomaisena paimennuskokeena seuraavasti:

Poropaimennuskilpailu:
1. sija = 19 pistettä
2. sija = 17 pistettä
3. sija = 15 pistettä
4. sija = 13 pistettä
5. sija = 11 pistettä

Poropaimennuskilpailun sijojen mennessä tasan annetaan pisteet samalle sijalle sijoittuneille koirille kyseisen sijoituksen mukaan. Esimerkiksi kaksi koiraa samalla pistemäärällä sijalla 3 = molemmille 15 pistettä sijoituksesta.

Lähetä tulokset osoitteeseen:
Satu Viljakainen
satu.viljakainen@elisanet.fi
puh. 040 776 9456


VUODEN RALLY-TOKO KOIRA

Pistelaskuperusteet:

- Yhteinen kilpailu kaikille lappalaiskoiraroduille
- Mukaan lasketaan vain virallisten kokeiden pisteet
- Huomioidaan kolme parasta tulosta

Alokasluokka:
100-90 pist.: 3 pist.
89-80 pist.: 2 pist.
79-70 pist.: 1 pist.

Avoin luokka:
100-90 pist.: 4 pist.
89-80 pist.: 3 pist.
79-70 pist.: 2 pist.

Voittajaluokka:
100-90 pist.: 5 pist.
89-80 pist.: 4 pist.
79-70 pist.: 3 pist.

Mestariluokka:
100-90 pist.: 6 pist.
89-80 pist.: 5 pist.
79-70 pist.: 4 pist.

SM:
100-90 pist.: 8 pist.
89-80 pist.: 7 pist.
79-70 pist.: 6 pist.

Osallistuminen SM-yksilökisaan 1p., joukkuekilpailussa saadut tulokset huomioidaan kuten muiden kilpailujen tulokset. SM-kilpailun yksilökisasta (mestariluokka) saa taulukon mukaisesti korkeammat pisteet kuin muun kilpailun mestariluokassa saadusta hyväksytystä tuloksesta.

Piirinmestaruuskisojen sekä lappalaiskoirien rally-tokomestaruuskisojen kilpailusijoituksista saa 1. palkinto 3 pist., 2. palkinto 2 pist., 3. palkinto 1 pist.

Koulutustunnus 3 pist.
Valioituminen 10 pist.

Jos pisteet menevät tasan, lasketaan kilpailusijoitukset mukaan seuraavasti: 1. palkinto 4 pist., 2. palkinto 3 pist., 3. palkinto 2 pist., tuomarinpalkinto 1 pist.

Lähetä kuva/kopio kilpailukirjasta osoitteeseen:
Tiina Simpura
simpura.tiina@gmail.com


VUODEN KOIRATANSSIKOIRA

Kilpailussa huomioidaan kolme (3) parasta tulosta virallisista (SKL alaisista) kilpailuista. Kilpailuun voi osallistua sekä HTM (seuraaminen musiikin tahdissa) että Freestyle (vapaatanssi) tuloksilla.

Tasatuloksissa ratkaisee se kenellä on korkein tuloskeskiarvo ylemmästä luokasta.

ALO:
190-200: 10 pist.
180-189,9: 8 pist.
160-179,9: 6 pist.
140-159,9: 4 pist.
100-139,9: 2 pist.

AVO:
190-200: 13 pist.
180-189,9: 11 pist.
160-179,9: 9 pist.
140-159,9: 7 pist.
100-139,9: 5 pist.

VOI/SM:
190-200: 16 pist.
180-189,9: 14 pist.
160-179,9: 12 pist.
140-159,9: 10 pist.
100-139,9: 8 pist.

Osallistuminen SM-yksilökisaan 1 pist.
Valioituminen 10 pist.

Pisteiden laskija:
Saara Lehtiniemi
saara.lehtiniemi@gmail.com

Sivun alkuun

Copyright © Lappalaiskoirat ry 2021